logo-dss

Rehabilitacja po udarze
Bezpłatna terapia
www.technomex.pl

tx-logo-full

Projekt zakończony

SM / Udar

PHU Technomex Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia.”

Kierowany jest do osób chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Pacjentów po przebytym udarze mózgu zamieszkujących województwo śląskie, które nie potrafią bądź mają trudności z samodzielnym wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego, mają problem z pionizacją i chodem, a co za tym idzie, wymagają ciągłej, często instytucjonalnej opieki. Projekt ma na celu przeprowadzenie terapii ukierunkowanej na poprawę chodu przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych. Pozwoli to uczestnikom projektu na przynajmniej częściowe usamodzielnienie i powrót do swoich społeczności lokalnych, tym samym zapobiegnięcie ich wykluczeniu i umożliwienie realnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Rehabilitacja będzie prowadzona w formie 3-miesięcznych turnusów. W trakcie rekrutacji do projektu zostaną utworzone 2 listy zakwalifikowanych: główna oraz rezerwowa.

Pacjentom, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu na rehabilitację, zostanie zapewniony transport, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wartość projektu: 2 282 140,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 122 390,66 zł

 

Zgłoszenia (uwaga projekt zakończony)

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy złożyć wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy oraz kopie dokumentacji medycznej do rejestracji Biura Projektu: osobiście, faksem, mailowo lub pocztą tradycyjną. Informacje dotyczące rekrutacji przekazywane będą telefonicznie, mailem lub pocztą tradycyjną.

 

Regulamin

Udział w programie Droga do Sprawności oznacza akceptację regulaminu, zapoznaj się z nim – pobierz. A w razie pytań – skontaktuj się z nami!

 

Warunku udziału

Osoby zamieszkujące województwo śląskie.

Pacjenci:


Po przebytym incydencie udarowym (minimum 14 dni od wystąpienia incydentu):
 • udar typu niedokrwiennego,
 • 1-2 incydenty udarowe,
 • po okresie hospitalizacji.

Ze stwardnieniem rozsianym:
 • stabilna faza choroby,
 • postać przewlekła postępująca / remitująco-nawracająca (bez nawrotów przez ostatnie 3 miesiące),
 • brak utrwalonych przykurczy (dopuszczalne ograniczenia: staw biodrowy – max 6 st., staw kolanowy – max 12 st., możliwość osiągnięcia 0 st. W stawie skokowym),
 • 4-7 pkt. W skali niewydolności ruchowej EDSS,
 • brak przeciwwskazań do  przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów.

Wymagania dodatkowe:

Dla korzystających z egzoszkieletu:

 • wzrost 150-190 cm,
 • masa max. do 100 kg,
 • szerokość bioder 46 cm.

Dla korzystających z urządzenia G-EO SYSTEM:

 • wzrost do 200 cm,
 • masa max. do 150 kg.

Wymagania ogólne:

 • możliwość nawiązaniu kontaktu werbalnego z pacjentem,
 • jego świadoma reakcja na polecenia i wskazówki terapeuty,
 • brak innych schorzeń (objawów) wpływających na równowagę (m.in. amputacje, niewydolność krążenia, zaburzenia równowagi),
 • zgoda pacjenta i lekarza prowadzącego na udział w badaniach.

Bariery uczestnictwa

 • całkowite przerwanie rdzenia,
 • brak stabilności kręgosłupa,
 • zakrzepica żył głębokich,
 • padaczka
 • zaawansowana osteoporoza,
 • guzy mózgu,
 • choroba nowotworowa,
 • różnica długości górnej części nogi większa niż 1,3 cm lub dolnej części nogi większa niż 1,9 cm,
 • znaczne zaburzenia funkcji poznawczych powodujące problemy z planowaniem motorycznym lub impulsywność.

Obserwuj nas:

Organizator projektu

PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
biuro@technomex.pl
technomex.pl

Copyright © 2020 Droga do sprawności | Technomex Sp. z o.o.