Rekrutacja

Projekt „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.” kierowany jest do osób chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Pacjentów po przebytym udarze mózgu zamieszkujących podregion gliwicki, które nie potrafią bądź mają trudności z samodzielnym wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego, mają problem z pionizacją i chodem, a co za tym idzie, wymagają ciągłej, często instytucjonalnej opieki. Projekt ma na celu przeprowadzenie terapii  ukierunkowanej na poprawę chodu przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych. Pozwoli to uczestnikom projektu na przynajmniej częściowe usamodzielnienie i powrót do swoich społeczności lokalnych.

Rehabilitacja będzie prowadzona w formie 3-miesięcznych turnusów. W trakcie rekrutacji do projektu zostaną utworzone 2 listy zakwalifikowanych: główna oraz rezerwowa.

Pacjentom, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu na rehabilitację,  zostanie zapewniony transport, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zgłoszenia

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy złożyć wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy oraz kopie dokumentacji medycznej do rejestracji Biura Projektu: osobiście, faksem, mailowo lub pocztą tradycyjną. Informacje dotyczące rekrutacji przekazywane będą telefonicznie, mailem lub pocztą tradycyjną.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Udział w programie Droga do Sprawności oznacza akceptację regulaminu, zapoznaj się z nim (pobierz). A w razie pytań – skontaktuj się z nami!

Warunku udziału

Osoby zamieszkujące podregion gliwicki:

 • Gliwice
 • Zabrze
 • Knurów
 • Pyskowice
 • Sośnicowice
 • Toszek
 • Rudziniec
 • Pilchowice
 • Gierałtowice
 • Wielowieś

Pacjenci:

Po przebytym incydencie udarowym (minimum 14 dni od wystąpienia incydentu):
 • udar typu niedokrwiennego,
 • 1-2 incydenty udarowe,
 • po okresie hospitalizacji.
Ze stwardnieniem rozsianym:
 • stabilna faza choroby,
 • postać przewlekła postępująca / remitująco-nawracająca (bez nawrotów przez ostatnie 3 miesiące),
 • brak utrwalonych przykurczy (dopuszczalne ograniczenia: staw biodrowy – max 6 st., staw kolanowy – max 12 st., możliwość osiągnięcia 0 st. W stawie skokowym),
 • 4-7 pkt. W skali niewydolności ruchowej EDSS,
 • brak przeciwwskazań do  przeprowadzenia treningu chodu ze strony narządu ruchu lub innych układów.
Wymagania dodatkowe:

Dla korzystających z egzoszkieletu:

 • wzrost 150-190 cm,
 • masa max. do 100 kg,
 • szerokość bioder 46 cm.

Dla korzystających z urządzenia G-EO SYSTEM:

 • wzrost do 200 cm,
 • masa max. do 150 kg.

Wymagania ogólne:

 • możliwość nawiązaniu kontaktu werbalnego z pacjentem,
 • jego świadoma reakcja na polecenia i wskazówki terapeuty,
 • brak innych schorzeń (objawów) wpływających na równowagę (m.in. amputacje, niewydolność krążenia, zaburzenia równowagi),
 • zgoda pacjenta i lekarza prowadzącego na udział w badaniach.

Bariery uczestnictwa

 • całkowite przerwanie rdzenia,
 • brak stabilności kręgosłupa,
 • zakrzepica żył głębokich,
 • padaczka,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • guzy mózgu,
 • choroba nowotworowa,
 • różnica długości górnej części nogi większa niż 1,3 cm lub dolnej części nogi większa niż 1,9 cm,
 • znaczne zaburzenia funkcji poznawczych powodujące problemy z planowaniem motorycznym lub impulsywność.

Formularz zgłoszeniowy


W razie pytań - prosimy, skontaktuj się z nami!
rejestracja@drogadosprawnosci.pl | 694 483 101 | Rejestracja telefoniczna w godzinach 09:00 - 17:00, od poniedziałku do piątku.