Szczegóły o projektach

1.PROJEKT – Reedukacja chodu ósób po udarze mózgu i ze stwardnieniem rozsianym:

Nasz cel:

Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczeństwa osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu. Chcemy to osiągnąć dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Bezpłatna rehabilitacja:

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, odbędą bezpłatną 3-miesięczną rehabilitację za pomocą jednego z nowoczesnych urządzeń do neuroreedukacji chodu: egzoszkieletu EKSO GT lub G-EO System. Ćwiczenia będą odbywały się 2 razy w tygodniu pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów. Rehabilitacja będzie przeprowadzana w siedzibie Centrum Fizjoterapii Fizjofit – partnera projektu. Dla pacjentów, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu na miejsce, będzie możliwe zapewnienie transportu, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura Projektu.

Dla kogo:

W projekcie wziąć udział mogą osoby chorujące na stwardnienie rozsiane oraz pacjenci, którzy przeszli udar mózgu. Rehabilitacja jest kierowana do osób, które w wyniku swojej choroby mają problemy z poruszaniem się, samodzielnością, są uzależnione od pomocy osób trzecich, a nawet przebywają w całodobowych ośrodkach opiekuńczych. Projekt ma na celu przywrócenie tym osobom jak największej możliwej sprawności, która uniezależni je przynajmniej w wykonywaniu codziennych czynności i pozwoli na powrót do swojego otoczenia.

Czas trwania:

Projekt będzie trwał 2 lata, w tym czasie rehabilitacją zostanie objętych 210 osób. Każda z nich przez 3 miesiące będzie ćwiczyła pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów za pomocą nowoczesnych urządzeń do neuroreedukacji chodu.

2. PROJEKT – Ryzyko upadku:

Nasz cel:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez zapewnienie osobom 65+ narażonym na upadki poprawy koordynacji ruchowej i równowagi, zmniejszenie ryzyka upadków, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, zmniejszenie ryzyka utraty gęstości kości i osteoporozy

Bezpłatna rehabilitacja:

Ćwiczenia będą prowadzone na unikatowym, bezpiecznym i nowoczesnym sprzęcie pod kontrolą wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Kwalifikacja do rehabilitacji będzie prowadzona przez lekarza. Zostanie przeprowadzona również ocena przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu obejmująca mi.: ocenę funkcji chodu, koordynacji i równowagi ciała na platformach stabilometrycznych i bieżniach ruchomych, ocenę równowagi ciała, siły i wytrzymałości mięśniowej, ocenę ryzyka upadków za pomocą międzynarodowej skali FES-I, ocenę 10- letniego ryzyka złamania kości za pomocą kalkulatora FRAX.

Dla kogo:

Osoby w weku minimum 65 lat które:

Są zdolne do samodzielnego poruszania się i samoobsługi

Zachowują logiczny kontakt werbalny

U których nie występują przeciwwskazania do treningu fizycznego przewidzianego w programie (mi.: aktualnie leczone złamania kości, ostre infekcje, ostre stany zapalne kości, stawów, mięśni, ścięgien, narządów wewnętrznych, choroby układu krążenia, oddechowego i nerwowego uniemożliwiające trening fizyczny).

Czas trwania:

Treningi trwają 3 miesiące 2 razy w tygodniu

3. PROJEKT – Bóle kręgosłupa:

Nasz cel:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa osobom z zespołami bólowymi kręgosłupa w różnym wieku.

Bezpłatna rehabilitacja:

Ćwiczenia będą prowadzone na unikatowym, bezpiecznym i nowoczesnym sprzęcie pod kontrolą wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Kwalifikacja do rehabilitacji będzie prowadzona przez lekarza. Zostanie przeprowadzona również ocena przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu obejmująca mi.: ocena ruchomości kręgosłupa, ocena wytrzymałości wysiłkowej, ocena równowagi siły i wytrzymałości mięśniowej.

Dla kogo:

Osoby cierpiące na bóle kręgosłupa które:

Są zdolne do samodzielnego poruszania się i samoobsługi

U których nie występują ostre bóle kręgosłupa wykluczające ćwiczenia fizyczne

U których nie występują inne przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych (mi.: ostre urazy kręgosłupa, ostre infekcje, choroby narządów wewnętrznych, choroby układu krążenia, oddechowego i nerwowego uniemożliwiające trening fizyczny).

Czas trwania:

Treningi trwają 3 miesiące 2 razy w tygodniu