CEL PROJEKTU

Droga do sprawności to projekty mające na celu ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług rehabilitacyjnych chorym, dzięki dofinansowaniom  z Unii Europejskiej.