Rusza rekrutacja

Rusza rekrutacja do projektu „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez PHU Technomex Sp. z o.o.. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu ze społeczeństwa, dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Więcej informacji

Zapisy

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zakładki Rekrutacja.

Tagged , , .