CEL PROJEKTU

Droga Do Sprawności to projekty mające na celu ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług rehabilitacyjnych chorym, dzięki dofinansowaniom z Unii.